Kontakt

TEXSA IZOLAČNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Prusíkova 2577/16
155 00 Praha 13

 

 

Reference

 

Česká republika a Slovensko


RD Ostrava

Popis:
Tato stavba byla projektována jako pasivní dům s plochou střechou. Celý objekt je řešen novým revolučním ocelovým systémem Mr. MERKUR (www.3edomov.cz) , jež velmi znatelně urychluje proces výstavby. Jako hydroizolační vrstva střech byla použita TPO fólie.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra: 211 m2
Datum realizace: 2014-09

Výrobní hala kajaků a kánoí

Popis:
Tato výrobní hala svým velmi atypickým tvarem střechy budí pozornost v širokém okolí obce Jíloviště. Do střešního souvrství byla umístěna asfaltová protipožární parozábrana, a celá skladba střechy byla následně zateplena PIR deskami. Jako pohledová a hydroizolační vrstva bude aplikován pozinkovaný plech.
Země: Česká republika
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 1350 m2
Datum realizace: 2014-08

Vinný sklep Nesovice

Popis:
Jedná se o hydroizolaci spodní stavby vinného sklepu v Nesovicích, nad touto plochou je zamýšlen travnatý příkrov.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra: 450 m2
Datum realizace: 2014-07

Škoda Mladá Boleslav

Popis:
Centrum pro skladování náhradních dílů. Na této stavbě proběhla renovace střechy včetně hydroizolace plechových svodů pomocí materiálů ALSAN RS 230.
Země: Česká republika
Použitý systém: ALSAN
Výměra: 80 m2
Datum realizace: 2013-12

RD Oldřichov

Popis:
RD Oldřichov luxusní atypický rodinný dům s vnitřním atriem, který je ze tří stran zapuštěn do svahu. Byl zde dodán kompletní hydroizolační systém FLAG od společnosti SOPREMA.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra: 1 400 m2
Datum realizace: 2013-10

Technické služby města Most

Popis:
Rekonstrukce střechy objektu Technických služeb Města Most. Bylo provedeno zateplení a nová hydroizolační vrstva střechy. Na propojující krček budov byla provedena hydroizolace s použitím pyramidálních profilů.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra: 650 m2
Datum realizace: 2013-09

Centrum Černý Most

Popis:
Multifunkční obchodní centrum, parkovací střecha. Vytvoření zimní zahrady s vegetací. Z důvodu velikosti plochy parkovištní střechy bylo pro větší rychlost aplikace použito navařovacího automatu firmy SOPREMA- přístroje minimacaden. Bylo tak dosaženo opravdu plnoplošného natavení a urychlení pokládky asfaltových pásů.
Země: Česká republika
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 40 000 m2
Datum realizace: 2012-01

Autobusové depo Kačerov rekonstrukce střechy

Popis:
Rekonstrrukce autobusového depa Kačerov. Tato střecha musela splnit požadavky na Broof t3, a bylo nutné ji přiteplit.
Země: Česká republika
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 11 000 m2
Datum realizace: 2011-03

Reference SOPREMA ČR

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na SBS asfaltové pásy SOPREMA realizované v letech 1995 -2008.
Země: Česká republika
Použitý systém: SOPREMA
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00

Reference FLAG ČR

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na fóliové hydroizolace FLAGON realizované v letech 1995 -2008.
Země: Česká republika
Použitý systém: SOPREMA
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00

reference VINITEX 2008-2010

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na PVC fólie zančky TEXSA realizované v letech 2008 -2010.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00

reference VINITEX 2011

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na PVC fólie značky TEXSA realizované v roce 2011.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00

reference VINITEX 2012

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na PVC fólie značky TEXSA realizované v roce 2012.
Země: Česká republika
Použitý systém: VINITEX / FLAG
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00

Evropa


RIVIÈRE SAINT-ETIENNE BRIDGE

Popis:
Tento most realizovaný ve městě Saint Denis ve Francii byl realizován na začátku prázdnin roku 2013. Povrch celé mostové konstrukce měří 15.800 m2. Materiál ANTIROCK P byl aplikován pomocí přístroje mini-Macaden. A tím bylo dosaženo velice rychlé pokládky (pracovalo se zde 16 dní na ploše a 5 dní na atikách).
Země: Francie
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 15797 m2
Datum realizace: 2013-07

Nákupní centrum

Popis:
Tento projekt byl realizován ve dvou krocích. V první fázi byly realizovány souvrství pro terasy na betonovém podkladu. Prostupy byly zaizolovány pomocí stěrkového materiálu ALSAN Flashing. Tato první fáze obsahovala olochu 17 000m2. Druhá fáze zahrnovala dvouvrstvý systém na ocelové podklady v ploše cca 5 200m2.
Země: Německo
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 22 200 m2
Datum realizace: 2013-03

Islamic cultural centre

Popis:
Tato kopule byla opatřena hydroizolačním nátěrem ALSAN 320 se zlatým finálním povrchem. Tato stavba se nachází v Martinique ve Francii, byla realizována v roce 2012.
Země: Francie
Použitý systém: ALSAN
Výměra:  m2
Datum realizace: 2012-08

PASSERELLE DES DEUX RIVE- FRANCE - GERMANY

Popis:
Prestižní projekt SOPREMA- chodník přes řeku Rhin propojuje Štrasburk (Francie) od Kheltu (Německo). Tento projekt o výměře 1.300 m2 si po šesti letech vyžádal opravu. SOPREMA navrhnula stěrkové řešení ALSAN RS
Země: Francie
Použitý systém: ALSAN
Výměra: 1300 m2
Datum realizace: 2012-05

Hambach castle

Popis:
Při rekonstrukci na historickém hradě Hambach projektanti stanovili vysoké nároky na materiály a jejich provedení. SOPREMA dodávala hydroizolaci nové terasy restaurace. Byl zde použit samolepící pás v kombinaci s pásem odolným proti prorůstání kořínků.
Země: Německo
Použitý systém: SOPREMA
Výměra: 900 m2
Datum realizace: 2011-02

Reference ALSAN

Popis:
Zde naleznete soupis referencí na stěrkové hydroizolační systémy ALSAN.
Země: Francie
Použitý systém: SOPREMA
Výměra:  m2
Datum realizace: 0000-00